[Warszawa – Otwock] Ruszył przetarg na dokumentację projektową [aktualizacja 22.01.2017]

W minioną środę, 18 stycznia 2017r. PKP PLK ogłosiły przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej i materiałów przetargowych dla odcinka Warszawa Wschodnia Osobowa – Otwock. Zadanie to prowadzone jest w ramach projektu POIiŚ „Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Warszawa – Otwock – Dęblin – Lublin, etap I”.

Koszt przygotowania dokumentacji wyniesie ok. 8,5 mln zł. Wszystkie prace wyceniane są jednak na 631,6 mln zł. Unijne dofinansowanie wynosi 363,3 mln zł. PKP PLK deklarują, że lata 2017 – 2019 poświęci na wykonanie projektów i zdobycie pozwoleń, a w latach 2020 – 2022 nastąpi realizacja inwestycji. Na prace budowlane ogłoszony będzie osobny przetarg.

Stan istniejący

Odcinek linii kolejowej nr 7 Warszawa – Dorohusk pomiędzy stacją Warszawa
Wschodnia Osobowa (km 4,254) a stacją Otwock (km 27,569) przystosowany jest
obecnie do prowadzenia ruchu pociągów z prędkościami nieprzekraczającymi
110 km/h. Natomiast na linii kolejowej nr 506 (Warszawa Antoninów – Warszawa Gocławek) prędkość pociągów pasażerskich i towarowych wynosi obecnie
zaledwie 30 km/h.

Źródło: Koncepcja Programowo Przestrzenna, PKP PLK

Odległość międzyprzystankowa na poszczególnych szlakach wynosi od 2,029 km na szlaku Warszawa Wawer – Warszawa Falenica do 4,106 km na szlaku Warszawa Wschodnia Osobowa – Warszawa Wawer. Uwzględniając wszystkie stacje i przystanki oznacza to, że średnia odległość miedzy nimi na rozpatrywanym odcinku linii wynosi 2,591 km. Pociągi osobowe przemierzają cały odcinek z zatrzymaniem na wszystkich przystankach w czasie ok. 35,5 min, a pociągi dalekobieżne w mogą to obecnie zrobić w czasie 22 minut, co jednak ze względu na spory ruch aglomeracyjny raczej się nie zdarza (pociągi dalekobieżne doganiają osobowe, które po drodze się zatrzymują).

Przyjęta koncepcja

Dotychczas trwały prace nad Koncepcją Programowo Przestrzenną dla tego odcinka. Prowadzone były trudne rozmowy z samorządami dotyczące między innymi pozostawienia przejazdów oraz budowy tuneli i wiaduktów. Po zapoznaniu się z treścią KPP wydaje się, że zrezygnowano z budowy wiaduktów.* Wiele z dojść do peronów przebudowane zostanie na przejścia podziemne. Lista przejść i przejazdów w tabeli poniżej (uwaga, tabela nieaktualna):

Pierwotna lista przejść i przejazdów wg KPP (lista nieaktualna).

Wiadukt kolejowy drogowy w Świdrze, który powstanie w miejsce obecnego przejazdu będzie budowany w ramach modernizacji odcinka Otwock – Pilawa (wcześniej) i nie jest umieszczony w tabeli. Planuje się podniesienie prędkości do 120 km/h dla pociągów osobowych jadących układem podmiejskim oraz do 160 km/h po torze dalekobieżnym. Ewentualne pociągi towarowe pokonywać będą cały odcinek z prędkością do 80 km/h. Prędkość po linii 506 Warszawa Antoninów – Warszawa Gocławek ma wynieść 100 km/h.

Co do docelowych czasów jazdy między Warszawą Wschodnią a Otwockiem, zakłada się ich skrócenie średnio do:

  • 33 minut dla pociągów zatrzymujących się na wszystkich przystankach (a przy ilości przystanków i ich odległościami od siebie nie dziwi niewielki zysk czasowy – tutaj plusem będzie zwiększenie się komfortu korzystania z przystanków m.in. ze względu na dostosowanie ich dla poruszania się osób niepełnosprawnych, nowe ławki i planowany jako osobna inwestycja System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej z wyświetlaczami na peronach);
  • 18 minut dla pociągów przyspieszonych, które w zamierzeniach miałyby jechać układem podmiejskim z zatrzymaniem jedynie w Warszawie Falenicy i Międzylesiu;
  • 13 minut dla pociągów dalekobieżnych jadących po trzecim torze 160 km/h;
  • 16 minut dla ewentualnych pociągów towarowych;

Należy się nastawić na cierpliwość, gdyż żeby było lepiej – wpierw musi być gorzej. Planuje się utrzymać ruch pociągów przy pracach torowych, jednak na czas remontów znacznie zmniejszy się ich liczba. A te, które zostaną, będą pokonywać ten odcinek dłużej. Wstępne szacunki przy uwzględnieniu ograniczeń prędkości wynikających m.in. z planowanych licznych obiektów inżynieryjnych (budowa przejść podziemnych), mówią o pokonywaniu odcinka Warszawa Wschodnia – Otwock nawet w 60 minut (przy obecnych 35).

Wybudowane zostaną nowe nastawnie w Wawrze i Falenicy, a cały odcinek od Wawra do Pilawy będzie sterowany z LCS Pilawa. Na torze dalekobieżnym wstępnie planuje się zabudowę  jednoodstępowej blokady liniowej. Według Koncepcji, w Falenicy wjazd na tor dalekobieżny będzie mógł się odbyć tylko od strony Wawra, a więc peron przy budynku dworca będzie zasadniczo używany tylko w przypadku awaryjnego prowadzenia ruchu między Falenicą a Otwockiem po torze dalekobieżnym.*

To jest póki co zarys inwestycji. Dokładniejsze rozwiązania poznamy po wyłonieniu i opracowaniu przez wykonawcę dokumentacji projektowej. Tymczasem nadal przesuwany jest termin składania ofert na odcinek Otwock – Lublin. Obecnie jest to koniec stycznia, co już zaczyna być ryzykowne pod względem terminowości rozpoczęcia prac budowlanych, które zaplanowane są na 11 czerwca.


Edycja 22.01.2017: Niestety przeoczyłem załącznik nr 3 do Opisu Przedmiotu Zamówienia, który znacznie zmienia Koncepcje Programowo Przestrzenną. W związku z tym następuje aktualizacja tekstu. Przepraszam za wprowadzenie w błąd i skreślam błędne zapisy. Główne zmiany w stosunku do KPP opisałem w osobnym artykule (link tutaj).

6 myśli nt. „[Warszawa – Otwock] Ruszył przetarg na dokumentację projektową [aktualizacja 22.01.2017]

  1. A co z wycinką drzew, zbliża się koniec stycznia, nie ma wyboru ofert, nie ma podpisania umów, a niektóre prace powinny się zakończyć do 28 lutego 2017, bo od 01 marca jest ochronka na ptaków.

    • Otwarcie kopert nastąpiło 3 stycznia, zgłosiło się 9 firm… Z dla każdego z trzech zadań jest przynajmniej jedna oferta spełniająca kryteria cenowe i terminowe.

  2. Witam
    A jak ma wyglądać przejazd kolejowy w Radości .Teoretycznie w planach miejscowych jest tam zaprojektowany tunel pod torami

Pozostaw odpowiedź Krzaq Anuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *