Opis projektowanych stacji i przystanków pomiędzy Otwockiem a Dęblinem

Prace remontowe na trasach objazdowych już się rozpoczęły, natomiast machina urzędnicza dotycząca wydania pozwoleń na budowę (modernizację) linii kolejowej nr 7 na odcinkach Otwock – Pilawa, Pilawa – Dęblin, Dęblin – Lublin cały czas się toczy. Po problemach PKP PLK z postępowaniem w części „pilawskiej” spowodowanych odmową uzgodnienia warunków realizacji inwestycji przez stołeczną Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, postępowanie musiało potoczyć się od nowa. By go poważnie nie opóźniać, zdecydowano się wyłączyć do osobnej realizacji kwestię wiaduktu drogowego w Celestynowie.

Poniżej kilka informacji z dokumentacji projektowej uzyskanych w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim:

Otwock:
Tak jak wspominałem wcześniej, do dyspozycji będą trzy perony. Dwa wyspowe o długości 400/200 m (400 m dla pociągów dalekobieżnych – krawędzie torów 1 i 2 oraz 200 m dla pociągów aglomeracyjnych – krawędzie wewnętrzne, tory 21,22). Trzeci peron przy torze nr 3 po zachodniej stronie (od ulicy Orlej) będzie umożliwiać wyprzedzanie pociągów jadących z/od Celestynowa, co zwiększy przepustowość w nagłych przypadkach. Dojście do peronów zarówno od strony budynku dworcowego, jak i od strony Świdra przejściem podziemnym znajdującym się mniej więcej w połowie długości obecnych peronów. Przejście to dla ruchu pomiędzy jedną i drugą stroną Otwocka będzie mieć zabudowane pochylnie dla rowerzystów i osób o ograniczonej sprawności ruchowej, natomiast na peron osoby te dostaną się z tunelu windami. Perony wyspowe uzyskają 100 metrowe wiaty, którymi będą praktycznie przykryte od przejścia podziemnego do budynku dworcowego. Peron nr 3 będzie miał wiatę o połowę krótszą. Na peronach oraz w dojściach do nich zabudowany zostanie system dynamicznej informacji pasażerskiej wraz z wyświetlaczami, które będą informować o relacjach pociągów, ich opóźnieniach itd. Dodatkowo na peronach i w przejściu podziemnym będzie monitoring. Nastąpi również rozbudowa torów postojowych od strony Świdra – zamiast dwóch, pojawią się trzy tory w celu odstawiania pociągów. Przejazdy przy ul. Żeromskiego i Majowej zamienią się w wiadukty drogowe. Dodatkowo w miejscu przejścia dla pieszych między ul. Armii Krajowej i Warszawskiej pojawi się przejście podziemne z pochylniami.

Perony w Otwocku

Perony w Otwocku

Otwock – Celestynów:

Wszystkie przystanki osobowe między Otwockiem, a Celestynowem zostaną przesunięte do istniejących przejazdów kolejowych. Przejazdy zostaną wyposażone w urządzenia samoczynnej sygnalizacji przejazdowej z rogatkami, tym samym dostaną kat. B. Perony będą znajdować się naprzemianlegle (perony w kierunku Warszawy po północnej stronie przejazdów, w kierunku Dęblina po południowej) i wyposażone zostaną w zegary oraz nagłośnienie podłączone do systemu dynamicznej informacji pasażerskiej, które to na bieżąco będzie wygłaszać komunikaty o ruchu pociągów. W celu ochrony przed deszczem zabudowane zostaną punktowe wiaty.

Perony w Śródborowie.

Perony w Śródborowie.

Perony w Pogorzeli Warszawskiej.

Perony w Pogorzeli Warszawskiej.

Perony w Starej Wsi.

Perony w Starej Wsi.

Celestynów:

Do dyspozycji będą dwa perony o długości 200 m, zlokalizowane po południowej stronie budynku dworcowego (od strony Pilawy): peron nr 1 przy budynku dworca oraz peron nr 2 (wyspowy) między torami 1 i 11. Tor 11, który będzie znajdował się w środku – posłuży dla pociągów wyprzedzanych przez szybsze składy oraz dla pociągów kończących bieg w Celestynowie. Dla tych ostatnich zostanie również wybudowany tor postojowy za peronami od strony Pilawy. Dojście do peronów będzie zrealizowane za pomocą przejścia podziemnego znajdującego się w lokalizacji obecnej kładki nad torami – dla ruchu pomiędzy jedną i drugą stroną Celestynowa będzie mieć zabudowane pochylnie dla rowerzystów i osób o ograniczonej sprawności ruchowej, natomiast na peron wyspowy osoby te dostaną się z tunelu windą. Na peronach zabudowany zostanie system dynamicznej informacji pasażerskiej wraz z wyświetlaczami, które będą informować o relacjach pociągów, ich opóźnieniach itd. Dodatkowo na peronach i w przejściu podziemnym będzie monitoring. Jako ochrona przed deszczem, na obu peronach pojawią się 50 metrowe wiaty. Przejazd w ciągu ulicy Jankowskiego pozostaje na swoim miejscu. Tak jak wspomniałem na samym początku tego tekstu – kwestia wiaduktu drogowego została wyłączona z projektu do osobnego postępowania. Jeżeli włodarze gminy wraz z mieszkańcami dogadają się z PKP PLK co do jego lokalizacji oraz finansowania, istnieje szansa na jego powstanie.

Perony w Celestynowie.

Perony w Celestynowie.

Celestynów – Pilawa:

Wszystkie przystanki osobowe między Celestynowem, a Pilawą zostaną przesunięte do istniejących przejazdów kolejowych. Przejazdy zostaną wyposażone w urządzenia samoczynnej sygnalizacji przejazdowej z rogatkami, tym samym dostaną kat. B. Perony będą znajdować się naprzeciwlegle (Kołbiel po północnej stronie przejazdu, Chrosna po stronie południowej, Zabieżki jako przystanek osobowy po stronie południowej przejazdu w ciągu ulicy Żurawinowej) oraz naprzemianlegle (Augustówka – peron w kierunku Warszawy po północnej stronie przejazdu, w kierunku Dęblina po południowej) i wyposażone zostaną w zegary oraz nagłośnienie podłączone do systemu dynamicznej informacji pasażerskiej, które to na bieżąco będzie wygłaszać komunikaty o ruchu pociągów. W celu ochrony przed deszczem zabudowane zostaną punktowe wiaty.

Perony w Kołbieli.

Perony w Kołbieli.

Perony w Chrośnie.

Perony w Chrośnie.

Perony w Zabieżkach.

Perony w Zabieżkach.

Perony w Augustówce.

Perony w Augustówce.

Pilawa:

Do dyspozycji będą dwa wyspowe perony: krawędzie zewnętrzne (400 m) do obsługi dłuższych składów dalekobieżnych oraz krawędzie wewnętrzne (300 m) do obsługi składów podmiejskich. Dojście do peronów realizowane będzie przejściem dla pieszych pod torami znajdującym się na wysokości budynku dworcowego. Wyjścia na perony przewiduje się zadaszonymi pochylniami, natomiast wyjścia z przejścia na zewnątrz stacji realizowane będzie schodami i pochylniami. Na peronach i w tunelu zabudowany zostanie system dynamicznej informacji pasażerskiej wraz z wyświetlaczami, które będą informować o relacjach pociągów, ich opóźnieniach itd. Dodatkowo na peronach i w przejściu podziemnym będzie monitoring. Jako ochrona przed deszczem, na obu peronach pojawią się 50 metrowe wiaty, które będą znajdować się na samym środku peronów. Za peronami od strony Garwolina znajdować się będą dwa tory postojowe. Przejazd w ciągu drogi wojewódzkiej nr 805 zostanie przebudowany, nadal będzie to przejazd kat. A.

Perony w Pilawie.

Perony w Pilawie.

Pilawa – Garwolin – Łaskarzew – Sobolew – Życzyn – Dęblin:

Na przystankach osobowych przewidziano rozbiórkę istniejących peronów i budowę nowych jednokrawędziowych przy obu torach szlakowych o długości po 200 m i wysokości krawędzi peronowej 0.76 m nad główką szyny. Wszystkie perony na przystankach osobowych (z wyjątkiem Garwolina) zintegrowane są z przejazdami kolejowymi kategorii B z pełnym zamykaniem rogatką jezdni i chodników na czas przebiegu pociągów. Zmiana układu peronów z dotychczasowego naprzeciwległego na naprzemianległy wystąpi na p.o. Wola Rowska i p.o. Mika. Przystanki osobowe Ruda Talubska (po likwidacji stacji), Leokadia, Rokitnia Stara przełożono i zintegrowano z przejazdami kategorii B w km 66.585 (Ruda Talubska), km 76.575 (Leokadia) i w km 98.004 (Rokitnia Stara). Przystanek osobowy Grabniak zintegrowany z przejazdem kategorii B w km 84.705 jest przystankiem nowoprojektowanym zastępującym likwidowany p.o. Wygoda.

Na przystanku osobowym Garwolin (po likwidacji stacji Garwolin z zamianą na posterunek odgałęźny z przystankiem osobowym) dojście do peronów z obu stron układu torowego zapewni tunelowe przejście dla pieszych pod torami. Dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej przewidziano wykonanie po stronie toru nr 1 pochylni, a po stronie toru nr 2 – windy.

Perony w Garwolinie.

Perony w Garwolinie.

Na stacjach Sobolew i Życzyn w następstwie przebudowy układu torowego rozbiórce ulegają istniejące perony. W dostosowaniu do przebudowanych torów zaprojektowano nowe perony.

Na stacji Sobolew dla obsługi ruchu pasażerskiego przewidziano dwa perony dwukrawędziowe (wyspowe) o długości 200 m, o wysokości krawędzi peronowej 0.76 m nad główką szyny toru przykrawędziowego i szerokości 8.00 m, usytuowanych pomiędzy torami głównymi zasadniczymi i torami głównymi dodatkowymi tj. na międzytorzu torów 1/3 i 2/4. W celu ochrony przed deszczem znajdą się na nich 50 metrowe wiaty. Z uwagi na planowaną możliwość kończenia biegu niektórych pociągów regionalnych w Sobolewie, od strony Warszawy między torami 1 i 3 zostanie wybudowany tor postojowy, na który będą mogły zjeżdżać składy by nie blokować torów przy peronie. Dojście do peronów z obu stron stacji zapewni tunelowe przejście dla pieszych pod torami. Dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej przewidziano pochylnie na zewnątrz układu torowego stacji oraz windy dla przemieszczania się z przejścia tunelowego pod torami na perony.

Perony w Sobolewie.

Perony w Sobolewie.

Perony na przystanku Grabniak.

Perony na przystanku Grabniak.

Na stacji Życzyn perony usytuowano na międzytorzu torów głównych zasadniczych nr 1 i 2 oraz przy torze nr 3. Peron na międzytorzu torów głównych zasadniczych posiadał będzie długość 200 m, szerokość 8.50 m i wysokość krawędzi 0.76 m nad główką szyny. Peron przy torze nr 3 będzie peronem jednokrawędziowym, zewnętrznym, przydworcowym o długości 148 m i wysokości 0.55 m nad główką szyny toru przykrawędziowego. Dojście do peronu wyspowego – w poziomie szyn zabezpieczone rogatkami zamykanymi na czas przejazdu pociągu.

Perony w Życzynie.

Perony w Życzynie.

Na stacji Dęblin obsługę ruchu pasażerskiego zapewnią dwa perony wyspowe o długości 400 m, wysokości 0.76 m i szerokości 7.65 m usytuowane na międzytorzach torów głównych zasadniczych i głównych dodatkowych 1/3 oraz 2/4. Dojście do peronów zapewni tunelowe przejście pod torami. Ponadto zachowany zostaje peron zewnętrzny przydworcowy przy torze nr 5c z przebudową do standardów modernizowanej linii o długości 220 m i wysokości 0.38 m na główką szyny toru przykrawędziowego.

Perony w Dęblinie.

Perony w Dęblinie.

Na każdym przystanku osobowym pojawią się zegary oraz nagłośnienie podłączone do systemu dynamicznej informacji pasażerskiej, które to na bieżąco będzie wygłaszać komunikaty o ruchu pociągów. W celu ochrony przed deszczem zabudowane zostaną punktowe wiaty.

Co bardzo ważne, w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 października 2012 r. Poz. 1109, obniżającego restrykcyjność norm hałasu – mimo pierwotnego planowania zgodnie z poprzednim stanem prawnym ogromnej ilości ekranów akustycznych – żadne ekrany akustyczne nie pojawią się na modernizowanej trasie! Zatem będziemy mogli cieszyć się widokami z okna pociągu 😉

Otwartym pytaniem pozostaje jeszcze kwestia komunikacji zastępczej na czas zamknięć torowych. O ile na odcinku Otwock – Pilawa jako tako nie ma aż takiego problemu, o tyle na odcinku Pilawa – Dęblin poprowadzenie autobusów do każdego przystanku może być problematyczne, zwłaszcza jeżeli chce się zachować „sensowne” czasy jazdy. Im bliżej terminu rozpoczęcia prac (w połowie 2017 roku), tym więcej informacji na ten temat zacznie się pojawiać.

 

EDIT 22.10.2016: Jako że dokumentacja projektowa została przez PKP PLK opublikowana na stronie internetowej, dorzucam kilka screenów ilustrujących powyższe opisy.

Źródło: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, PKP PLK.

35 myśli nt. „Opis projektowanych stacji i przystanków pomiędzy Otwockiem a Dęblinem

 1. Ciekawy wpis. Czy przy okazji modernizacji PKP zajmie się budynkiem dworca w Celestynowie? To piękny zabytek i przydałoby mu się gruntowne odświeżenie.

 2. Uszanowanie,

  z opisu w tym artykule wynika, ze jednak ma się ostać p.o. w Chrośnie, choć wcześniej były sygnały, że z racji zbyt małej odległości od p.o. w Kołbieli będzie zlikwidowany – Zmiana planów?
  Pozdrawiam

   • A to nie wiedziałem – dzięki za info. Dla mnie największą korzyścią (poza oczywistością płynącą z drugiego toru) jest przysunięcie peronów w Zabieżkach do ul Żurawinowej. Będę miał do stacji 200-300 m zamiast prawie kilometra 🙂

 3. Czyli mam rozumieć,że w Garwolinie rozbiorą tory postojowe,ale zostanie nastawnia,czyli ruch do stacji Garwolin będzie prowadzony z użyciem semaforów,a za Garwolinem w kierunku RT będzie SBL? Ma być na siódemce ETCS?

  • W Garwolinie będzie jedynie przejście zwrotnicowe z torów szlakowych (tzw. trapez) z prędkością zwrotną (na rozjeździe na bok) 100 km/h oraz dwa tory zakończone wspólnym wyciągiem i kozłem oporowym dla pociągów towarowych – zdawczych – w celu obsługi placu ładunkowego. Obecna nastawnia zostanie rozebrana, w zamian powstanie nowa, parterowa o konstrukcji mocno kontenerowej. A zatem, jeżeli przejście zwrotnicowe, to i semafory będą sterowane z miejscowej nastawni, a docelowo z LCS Dęblin. Ponieważ RT jako posterunku ruchu już nie będzie, najbliższym posterunkiem w kierunku Dęblina będzie Łaskarzew podg. (gdzie de facto układ torowy zasadniczo będzie podobny jak w Garwolinie). W zasadzie gdy pociąg towarowy wyjedzie z Pilawy w kierunku Dęblina, najbliższą stacją (zgodnie z Ir-1) będzie Sobolew, gdzie będą znajdowały się tory główne dodatkowe pozwalające skład odstawić. Po drodze będzie tylko Garwolin i Łaskarzew pełniące możliwość zmiany toru szlakowego. Oczywiście wszędzie będzie zabudowana SBL, dodatkowo tak jak wspomniano – ETCS poziom 2.

   PS. Pureclan? 😀 Skąd ja to kojarzę 😉

 4. Czy jesteście w posiadaniu schematu przebudowy przejazdu przy ul. Majowej?
  Nigdzie nie mogę znaleźć informacji o tym przejeździe.

 5. Miedz Garwolinem a Ruda Talubska jest przejazd z rogatkami w Gorkach. Moje pytanie czy ten przejazd tam pozostanie, czy jak byly plany bedzie to wiadukt?

  • Ten w ciągu ulicy Ks. Pasionka zostanie zlikwidowany – po wschodniej stronie torów od miejsca istniejącego wcześniej przejazdu do drugiego w ciągu ul. Rębkowskiej/Dworcowej zostanie pociągnięta droga, która połączy te dwa ciągi.

 6. Witam serdecznie,
  Czy wiadomo czy w Dęblinie powstanie nowy wiadukt nad torami w ciągu ulicy Tysiąclecia – (ulica w bezpośredniej bliskości dworca – w tej chwili jest tam przejazd kolejowy). Czy też powstanie tylko kładka dla pieszych? Czy wiadomo jak będzie rozwiązany ruch w okolicy przejazdu – np skrzyżowanie ul. 100 lecia Kolei Nadwiślańskiej i ul. 1000-lecia?
  Dziękuję z góry za informacje,

  Pozdrawiam
  G.

 7. Witam!
  A czy wiadomo co z przystankiem Wygoda? Został on zlikwidowany i przeniesiony do miejscowości Grabniak, jednak były protesty części mieszkańców i doszły mnie słuchy że miałby powstać dodatkowy przystanek.

  • Protesty na ten temat odbywały się zdecydowanie za późno. Winnym (moim zdaniem) są tutaj samorządy, które widocznie nie dość głośno informowały o tak ważnych dla społeczeństwa zmianach (a konsultacje społeczne się odbywały – informacje o tym są zawsze przynajmniej na BIP urzędu). Mieszkańcy zaczęli protestować, gdy PKP PLK zdobyła już wszystkie zgody administracyjne na realizację inwestycji z takim, a nie innym projektem. Czy będzie coś dobudowywane w przyszłości? Nie wiem. Na pewno nie będzie to w ramach tejże modernizacji.

 8. Witam
  Czy przejazd kolejowy w Starej Wsi będzie zlokalizowany w tym samym miejscu co dotychczas? Jakiej kategorii ma to być przejazd? Rozumiem ze perony bedą zlokalizowane po obydwu stronach przejazdu?

 9. Witam

  Gdzie można zobaczyć cały projekt? Interesuje mnie rozplanowanie dotyczące stacji Łaskarzew (dworzec, perony, ew. parking). Pozdrawiam

 10. Gdzie dokładnie można sprawdzić projekt na odcinku Łaskarzew. Chodzi o projekt dworca i, torów i terenu obok? Ew. prosiłbym o jakiś zrzut z ekranu. Pozdrawiam serdecznie

 11. Dzień dobry,
  czy wiadomo coś na temat przejazdu do miejscowości Krystyna w Woli Rębkowskiej? Zostanie zlikwidowany czy zmodernizowany? Czy będą drogi techniczne po obu stronach torów w stronę Pilawy i Garwolina? Gdzieś jest jakiś plan budowy?
  Dziękuję

 12. Witam, czy plany wszystkich przystanków są już zatwierdzone? Przejazd kat. B ma automatyczne szlabany. Czy są one wyposażone w sygnał dźwiękowy (np. dzwonek)?

 13. Witam!
  A co z Pogorzelą Warszawską? Czy będzie możliwość przejścia przez tory w innym miejscu niż przejazd kolejowy? Chodzi mi o dojście do przystanku autobusowego.

  • Niestety żadnego „bezpiecznego” przejścia poza przejazdem nie będzie. Patrząc po planach, to nawet i na dziko może być problem (planowane jest tam odwodnienie).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *