[Warszawa – Otwock] Podpisano dofinansowanie dla trzeciego toru!

Dzisiaj w Centrum Unijnych Projektów Transportowych doszło do podpisania umowy na dofinansowanie projektu przebudowy fragmentu linii kolejowej nr 7 na odcinku Warszawa – Otwock. W planach jest między innymi dobudowa trzeciego toru, który służyć będzie pociągom dalekobieżnym z Lublina. Po przebudowie, wszystkie te pociągi mają jeździć „linią otwocką”, odciążając linię z Warszawy do Siedlec.

Remont tego fragmentu linii wraz z pracami na łącznicy kolejowej nr 506, to uzupełnienie dofinansowanego już wcześniej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska 2014-20 projektu „Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Warszawa – Otwock – Dęblin – Lublin, etap I”.

Jak wspominałem wcześniej w poprzednich artykułach, obecnie trwa przygotowywanie koncepcji programowo przestrzennej. Trwają rozmowy z samorządami co do rozwiązań dotyczących przejść podziemnych i skrzyżowań dróg z torami. Rozmowy dotyczące tych ostatnich są szczególnie wrażliwe, zwłaszcza w kontekście finansowania dodatkowych wiaduktów.

Przebudowa torowisk obejmie także wymianę sieci trakcyjnej oraz urządzeń sterowania ruchem, remont peronów i ich wyposażenia, budowę układu sterowania ruchem oraz odnowienie systemu odwodnienia. Pociągi pasażerskie po torze dalekobieżnym będą kursować z prędkością 160 km/h, natomiast po torach podmiejskich – 120 km/h. Dodatkowo przebudowie ulegnie łącznica nr 506 Warszawa Antoninów – Warszawa Wawer (Gocławek), która obiega dookoła stację postojową Warszawa Grochów i włącza się w układ dalekobieżny stacji Warszawa Wschodnia. Pociągi pojadą tu z prędkością 100 km/h (obecnie ze względu na zły stan techniczny prędkość ta wynosi 30 km/h, a miejscami nawet 20 km/h). Uzyskanie projektów budowlanych ma nastąpić w latach 2017 – 2019, a roboty budowlane 2020 – 2022.

 

[Otwock – Lublin] Otwarcie ofert wykonawców robót budowlanych jeszcze w tym roku?

Po wielu zmianach w SIWZ, długiej liście pytań (około 2000) wykonawców w postępowaniu przetargowym i przedłużanych terminach złożenia ofert, jest nadzieja na otwarcie kopert jeszcze w tym roku. Zgodnie z zapowiedziami Ireneusza Merchela, prezesa PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ma nastąpić to 30 grudnia 2016 r., co potwierdza też ostatnia zmiana do SIWZ. Planuje się, że wyłonienie wykonawców i podpisanie umów nastąpi w I kwartale 2017 roku. Zgodnie z harmonogramem, prace budowlane mają ruszyć 11 czerwca 2017 r. na odcinku Pilawa (Garwolin) – Dęblin – Puławy – Lublin i potrwać 18 miesięcy. Tyle też czasu wstrzymany będzie ruch pociągów. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, zmiana rozkładu jazdy w grudniu 2018 roku powinna uwzględniać wznowienie ruchu po nowej infrastrukturze. Jednakże od razu zacznie się remont drugiego – jednotorowego – odcinka, jakim jest obecnie Otwock – Pilawa. Potrwa on kolejne 12 miesięcy. W tym czasie pociągi z Lublina / Puław / Dęblina / Pilawy pojadą drogą okrężną przez Grzebowilk, by w pobliżu Mińska Mazowieckiego wjechać na linię nr 2 i dalej do Warszawy.

Plany dotyczące autobusowej komunikacji zastępczej na odcinku Pilawa – Dęblin – Puławy – Lublin nadal są nieznane. A zostało niecałe 6 miesięcy.


EDIT: 26.12.2016

Jednak nastąpiło przesunięcie daty – aktualne otwarcie ma mieć miejsce 10 stycznia 2017 roku. Jednak z pewnością będzie to jedno z ostatnich zmian terminu (jeśli nie ostatnia), zważywszy że ostatnie „pytania i odpowiedzi” w postępowaniu były nieliczne (niecałe 30). Dla porównania po otrzymaniu przez Wykonawców dokumentacji, w pierwszym tylko terminie napłynęło ich 1500.

[Otwock – Lublin] Niedługo wycinka drzew

PKP PLK ogłosiły przetarg na wycinkę drzew i krzewów w ramach modernizacji linii kolejowej nr 7 na odcinku Otwock – Lublin. Postępowanie jest podzielone na 3 zadania, a każde odpowiada odcinkom modernizowanej linii (Otwock – Pilawa, Pilawa – Dęblin, Dęblin – Lublin). Termin składania ofert upływa 3 stycznia 2017r. Zgodnie ze specyfikacją, wycinka drzew powinna zakończyć się do 28 lutego 2017r, a prace porządkowe do 31 maja.

[Otwock – Pilawa] RDOŚ w Warszawie uzgodnił warunki realizacji inwestycji

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie 10 listopada 2016 roku wydał postanowienie o uzgodnieniu realizacji inwestycji w ramach postępowania „Budowa, przebudowa i rozbudowa (modernizacja) linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia
Osobowa – Dorohusk na odcinku Otwock – Lublin, odcinek Otwock – Pilawa od km 26,050 do km 55,600″ – z wyłączeniem wiaduktu drogowego w km 38,830 oraz przejścia podziemnego w km 38,364. W uzasadnieniu znajdują się między innymi informacje o petycjach mieszkańców Celestynowa w sprawie budowy wiaduktu oraz odniesienie RDOŚ do tych postulatów.

Jak pisałem wcześniej w poprzednich artykułach, zgodnie z obecnymi przepisami ochrony środowiska na chwilę obecną nie planuje się od razu budować ekranów akustycznych. Dlaczego „na chwilę obecną”, a nie w ogóle? Czytaj dalej

Etap przebudowy odcinka Warszawa – Otwock nabiera rozpędu

Choć jeszcze modernizacja linii kolejowej nr 7 na odcinku Otwock – Lublin nie ruszyła, PKP PLK postanowiło już teraz przygotowywać się do kolejnego etapu prac, jakim jest przebudowa odcinka Warszawa Wschodnia – Otwock z racji posiadania Studium Wykonalności oraz dokumentacji środowiskowej dla całej linii (a więc od Warszawy). Obecnie trwa opracowywanie Koncepcji Programowo – Przestrzennej dla tego odcinka. Zatem co już wiemy?

Otóż przy wyborze wariantów i opcji modernizacji linii kolejowej nr 7 kilka lat temu ustalono, iż docelowo wszystkie pociągi dalekobieżne mają jeździć przez Otwock i łącznicę nr 506 Warszawa Antoninów – Warszawa Gocławek (Wawer). W związku z tym zachodzi potrzeba dobudowy trzeciego toru na odcinku Warszawa Wawer – Otwock, którym poruszałyby się pociągi dalekobieżne.

Wariant 3, opcja 2 modernizacji linii kolejowej nr 7

Wariant 3, opcja 2 modernizacji linii kolejowej nr 7

Czytaj dalej