Umowa o dofinansowanie modernizacji w ramach POIiŚ podpisana

W dniu dzisiejszym w Centrum Unijnych Projektów Transportowych podpisano umowę o dofinansowanie modernizacji linii kolejowej nr 7 w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.W ramach kompleksowych prac wymienione zostanie 150 km linii kolejowej nr 7 między Otwockiem a Lublinem. Powstanie też drugi tor między Otwockiem a Pilawą, przystanek Lublin Zachód, dwa nowe wiadukty drogowe i 12 tuneli pieszych pod torami. Prędkość ma wzrosnąć do 160 km/h, dzięki czemu podróż najszybszym pociągiem skróci się wg zapowiedzi PLK do 90 minut. Wartość całkowita projektu to 4,3 mld zł, z czego dofinansowanie unijne sięga 2,9 mld zł. PKP PLK zakłada, że z ośmiu zadań, na które został podzielony przetarg na wykonanie robót – w tym roku zostaną podpisane umowy na pięć kontraktów, a trzy przesuną się przez odwołania. Modernizacja ma rozpocząć się pod koniec czerwca przyszłego roku od odcinka Pilawa (Garwolin) – Dęblin – Puławy Azoty – Lublin.

Rozbiórka toru nr 5 w Celestynowie

Na październik 2016 roku zaplanowano demontaż toru dodatkowego nr 5 w Celestynowie, który obecnie jest zamknięty z racji bardzo złego stanu technicznego. Przez ostatnie lata otwarta była tylko jego połowa od strony Zabieżek, przez co sporadycznie odstawiane na nim były maszyny torowe i drezyny. Ostatni pociąg towarowy wjechał na ten tor około 2000 roku. Warto dodać, że kilka lat wcześniej przeszedł on naprawę. Jednak pozostawienie odłogiem przez lata robi swoje. Dodatkowo ostatnia wichura, która w czerwcu nawiedziła Celestynów, wyrządziła też spustoszenie w sieci trakcyjnej tego toru. Obecnie sieć zamocowana jest „na słowo honoru” – powyginane przewody, przymocowane do ramion przegubowych od spodu lub bezpośrednio do wysięgnika, urwane iskierniki…

tor5

Kończy się kolejny rozdział w historii stacji.

Kolejne filmy z kabiny: Skierniewice – Warszawa oraz Warszawa – Dęblin

Jako ciekawostkę wrzucam filmy z przejazdu na trasach Skierniewice – Warszawa oraz Warszawa – Dęblin w normalnym tempie i z dźwiękiem. Zapraszam do oglądania.

Kolejny przetarg na linię objazdową

PKP PLK ogłosiła kolejny przetarg dotyczący linii kolejowej nr 30 z Lublina do Łukowa przez Parczew odnoszący się do przebudowy kilkunastu obiektów inżynieryjnych. Poprzedni dotyczył wymiany nawierzchni i urządzeń sterowania ruchem. Na początku czerwca otwarto koperty, w których dla zadania nr 1 (SRK) wpłynęły oferty:

1. KZA Kraków – 21,2 mln zł
2. Kombud, wartość oferty – 21,6 mln zł brutto
3. Przedsiębiorstwo Budownictwa Kolejowego i Inżynieryjnego – 26,3 mln zł

Natomiast dla zadania nr 2 (nawierzchnia):

1. Colas Rail Polska SA 22,1 mln zł
2. Konsorcjum Track Tec, Infrakol, Intop – 22,6 mln zł
3. Torpol 23,3 mln zł
4. Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej – 22,5 mln zł
5. OHL – 23,8 mln zł
6. Trakcja – 24,6,9 mln zł
7. Konsorcjum Vias y Construcciones i Electren – 25 mln zł
8. Konsorcjum Budimex i Ferrovial Agroman – 29 mln zł
9. Transkol – 33,2 mln zł

Najwyżej oceniona została oferta KZA Kraków i Colas Rail Polska. Pierwotnie w części drugiej były też obiekty inżynieryjne, jednakże w toku przetargu okazało się, iż wymagają one większego nakładu prac. Dlatego konieczne było wydzielenie ich z tego przetargu i ogłoszenie nowego.

Przetarg ma zostać rozstrzygnięty do 21 lipca, a prace przy obiektach inżynieryjnych zaplanowano pomiędzy 1 sierpnia a 14 października. Całość remontu linii objazdowej ma zakończyć się z końcem czerwca przyszłego roku. Wtedy też zacząć ma się modernizacja linii kolejowej nr 7 z Warszawy do Lublina.

RDOŚ w Warszawie odmówił uzgodnienia warunków realizacji odcinka Otwock – Pilawa!

Nad planowanym terminem rozpoczęcia modernizacji linii kolejowej nr 7 na odcinku Otwock – Pilawa – Dęblin – Lublin zebrały się czarne chmury. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie odmówił uzgodnienia warunków realizacji odcinka Otwock – Pilawa. Chodzi o dwa obiekty, które w pierwotnej decyzji środowiskowej z 2012 roku miały się znaleźć w Celestynowie – wiadukt oraz przejście podziemne w miejscu istniejącego przejazdu. Jak wiemy, w obecnym projekcie po protestach mieszkańców wiaduktu nie będzie, natomiast przejazd pozostanie na swoim miejscu. Jak napisano w uzasadnieniu:

Analiza przedłożonych wraz z wnioskiem Wojewody Mazowieckiego dokumentów oraz uzupełnienia raportu ooś wykazała, że planowane zmiany przedmiotowego przedsięwzięcia modyfikują jego zakres i parametry w sposób na tyle istotny, że powodują brak tożsamości pomiędzy inwestycją, dla której wydano już decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach a planowanym docelowo zamierzeniem. Taka sytuacja wyklucza możliwość objęcia tych modyfikacji ponowną oceną oddziaływania na środowisko w ramach wydania decyzji o pozwoleniu na budowę. Brak jest zatem podstaw do prowadzenia przez Regionalnego Dyrektora postępowania w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedmiotowej inwestycji.

Co to oznacza? Spore opóźnienie przygotowania odcinka Otwock – Pilawa. PKP PLK będzie musiało ponownie wystąpić o pozwolenie na budowę z uwzględnionymi zmianami w decyzji środowiskowej. Teoretycznie nie stanowiłoby to problemu z racji pierwotnego terminu rozpoczęcia tego odcinka (październik 2018r.) – do tego czasu powinno się skompletować wszelką dokumentację. Natomiast problem jest też z odcinkiem Pilawa – Dęblin – Lublin. A raczej nie tyle z nim samym, a z silnie powiązanym remontem trasy objazdowej z Lublina do Łukowa przez Parczew. Z racji występujących tam komplikacji, odwołań i sporów sądowych już teraz wiadomo, że odcinek ten nie zostanie oddany w terminie przed planowanym rozpoczęciem zamknięcia „siódemki” w kwietniu przyszłego roku. A z kolei warunkiem zamknięcia, jest oddana wyremontowana trasa objazdowa. Już teraz mówi się o dwóch miesiącach opóźnienia. I niestety nie zapowiada się, aby był to ostatni termin…