Postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę (modernizację) idą do przodu.

Prace remontowe na trasach objazdowych już się rozpoczęły, natomiast machina urzędnicza dotycząca wydania pozwoleń na budowę (modernizację) linii kolejowej nr 7 na odcinkach Otwock – Pilawa, Pilawa – Dęblin, Dęblin – Lublin cały czas się toczy. Po problemach PKP PLK z postępowaniem w części „pilawskiej” spowodowanych odmową uzgodnienia warunków realizacji inwestycji przez stołeczną Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, postępowanie musiało potoczyć się od nowa. By go poważnie nie opóźniać, zdecydowano się wyłączyć do osobnej realizacji kwestię wiaduktu drogowego w Celestynowie.

Poniżej kilka informacji z dokumentacji projektowej uzyskanych w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim:

Otwock:
Tak jak wspominałem wcześniej, do dyspozycji będą trzy perony. Dwa wyspowe o długości 400/200 m (400 m dla pociągów dalekobieżnych – krawędzie torów 1 i 2 oraz 200 m dla pociągów aglomeracyjnych – krawędzie wewnętrzne, tory 21,22). Trzeci peron przy torze nr 3 po zachodniej stronie (od ulicy Orlej) będzie umożliwiać wyprzedzanie pociągów jadących z/od Celestynowa, co zwiększy przepustowość w nagłych przypadkach. Dojście do peronów zarówno od strony budynku dworcowego, jak i od strony Świdra przejściem podziemnym znajdującym się mniej więcej w połowie długości obecnych peronów. Przejście to dla ruchu pomiędzy jedną i drugą stroną Otwocka będzie mieć zabudowane pochylnie dla rowerzystów i osób o ograniczonej sprawności ruchowej, natomiast na peron osoby te dostaną się z tunelu windami. Perony wyspowe uzyskają 100 metrowe wiaty, którymi będą praktycznie przykryte od przejścia podziemnego do budynku dworcowego. Peron nr 3 będzie miał wiatę o połowę krótszą. Na peronach oraz w dojściach do nich zabudowany zostanie system dynamicznej informacji pasażerskiej wraz z wyświetlaczami, które będą informować o relacjach pociągów, ich opóźnieniach itd. Dodatkowo na peronach i w przejściu podziemnym będzie monitoring. Nastąpi również rozbudowa torów postojowych od strony Świdra – zamiast dwóch, pojawią się trzy tory w celu odstawiania pociągów. Przejazdy przy ul. Żeromskiego i Majowej zamienią się w wiadukty drogowe. Dodatkowo w miejscu przejścia dla pieszych między ul. Armii Krajowej i Warszawskiej pojawi się przejście podziemne z pochylniami.

Otwock – Celestynów:

Wszystkie przystanki osobowe między Otwockiem, a Celestynowem zostaną przesunięte do istniejących przejazdów kolejowych. Przejazdy zostaną wyposażone w urządzenia samoczynnej sygnalizacji przejazdowej z rogatkami, tym samym dostaną kat. B. Perony będą znajdować się naprzemianlegle (perony w kierunku Warszawy po północnej stronie przejazdów, w kierunku Dęblina po południowej) i wyposażone zostaną w zegary oraz nagłośnienie podłączone do systemu dynamicznej informacji pasażerskiej, które to na bieżąco będzie wygłaszać komunikaty o ruchu pociągów. W celu ochrony przed deszczem zabudowane zostaną punktowe wiaty.

Celestynów:

Do dyspozycji będą dwa perony o długości 200 m, zlokalizowane po południowej stronie budynku dworcowego (od strony Pilawy): peron nr 1 przy budynku dworca oraz peron nr 2 (wyspowy) między torami 1 i 11. Tor 11, który będzie znajdował się w środku – posłuży dla pociągów wyprzedzanych przez szybsze składy oraz dla pociągów kończących bieg w Celestynowie. Dla tych ostatnich zostanie również wybudowany tor postojowy za peronami od strony Pilawy. Dojście do peronów będzie zrealizowane za pomocą przejścia podziemnego znajdującego się w lokalizacji obecnej kładki nad torami – dla ruchu pomiędzy jedną i drugą stroną Celestynowa będzie mieć zabudowane pochylnie dla rowerzystów i osób o ograniczonej sprawności ruchowej, natomiast na peron wyspowy osoby te dostaną się z tunelu windą. Na peronach zabudowany zostanie system dynamicznej informacji pasażerskiej wraz z wyświetlaczami, które będą informować o relacjach pociągów, ich opóźnieniach itd. Dodatkowo na peronach i w przejściu podziemnym będzie monitoring. Jako ochrona przed deszczem, na obu peronach pojawią się 50 metrowe wiaty. Przejazd w ciągu ulicy Jankowskiego pozostaje na swoim miejscu. Tak jak wspomniałem na samym początku tego tekstu – kwestia wiaduktu drogowego została wyłączona z projektu do osobnego postępowania. Jeżeli włodarze gminy wraz z mieszkańcami dogadają się z PKP PLK co do jego lokalizacji oraz finansowania, istnieje szansa na jego powstanie.

Celestynów – Pilawa:

Wszystkie przystanki osobowe między Celestynowem, a Pilawą zostaną przesunięte do istniejących przejazdów kolejowych. Przejazdy zostaną wyposażone w urządzenia samoczynnej sygnalizacji przejazdowej z rogatkami, tym samym dostaną kat. B. Perony będą znajdować się naprzeciwlegle (Kołbiel po północnej stronie przejazdu, Chrosna po stronie południowej, Zabieżki jako przystanek osobowy po stronie południowej przejazdu w ciągu ulicy Żurawinowej) oraz naprzemianlegle (Augustówka – peron w kierunku Warszawy po północnej stronie przejazdu, w kierunku Dęblina po południowej) i wyposażone zostaną w zegary oraz nagłośnienie podłączone do systemu dynamicznej informacji pasażerskiej, które to na bieżąco będzie wygłaszać komunikaty o ruchu pociągów. W celu ochrony przed deszczem zabudowane zostaną punktowe wiaty.

Pilawa:

Do dyspozycji będą dwa wyspowe perony: krawędzie zewnętrzne (400 m) do obsługi dłuższych składów dalekobieżnych oraz krawędzie wewnętrzne (300 m) do obsługi składów podmiejskich. Dojście do peronów realizowane będzie przejściem dla pieszych pod torami znajdującym się na wysokości budynku dworcowego. Wyjścia na perony przewiduje się zadaszonymi pochylniami, natomiast wyjścia z przejścia na zewnątrz stacji realizowane będzie schodami i pochylniami. Na peronach i w tunelu zabudowany zostanie system dynamicznej informacji pasażerskiej wraz z wyświetlaczami, które będą informować o relacjach pociągów, ich opóźnieniach itd. Dodatkowo na peronach i w przejściu podziemnym będzie monitoring. Jako ochrona przed deszczem, na obu peronach pojawią się 50 metrowe wiaty, które będą znajdować się na samym środku peronów. Za peronami od strony Garwolina znajdować się będą dwa tory postojowe. Przejazd w ciągu drogi wojewódzkiej nr 805 zostanie przebudowany, nadal będzie to przejazd kat. A.

Pilawa – Garwolin – Łaskarzew – Sobolew – Życzyn – Dęblin:

Na przystankach osobowych przewidziano rozbiórkę istniejących peronów i budowę nowych jednokrawędziowych przy obu torach szlakowych o długości po 200 m i wysokości krawędzi peronowej 0.76 m nad główką szyny. Wszystkie perony na przystankach osobowych (z wyjątkiem Garwolina) zintegrowane są z przejazdami kolejowymi kategorii B z pełnym zamykaniem rogatką jezdni i chodników na czas przebiegu pociągów. Zmiana układu peronów z dotychczasowego naprzeciwległego na naprzemianległy wystąpi na p.o. Wola Rowska i p.o. Mika. Przystanki osobowe Ruda Talubska (po likwidacji stacji), Leokadia, Rokitnia Stara przełożono i zintegrowano z przyjazdami kategorii B w km 66.585 (Ruda Talubska), km 76.575 (Leokadia) i w km 98.004 (Rokitnia Stara). Przystanek osobowy Grabniak zintegrowany z przejazdem kategorii B w km 84.705 jest przystankiem nowoprojektowanym zastępującym likwidowany p.o. Wygoda.

Na przystanku osobowym Garwolin (po likwidacji stacji Garwolin z zamianą na posterunek odgałęźny z przystankiem osobowym) dojście do peronów z obu stron układu torowego zapewni tunelowe przejście dla pieszych pod torami. Dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej przewidziano wykonanie po stronie toru nr 1 pochylni, a po stronie toru nr 2 – windy.

Na stacjach Sobolew i Życzyn w następstwie przebudowy układu torowego rozbiórce ulegają istniejące perony. W dostosowaniu do przebudowanych torów zaprojektowano nowe perony. Na stacji Sobolew dla obsługi ruchu pasażerskiego przewidziano dwa perony dwukrawędziowe (wyspowe) o długości 200 m, o wysokości krawędzi peronowej 0.76 m nad główką szyny toru przykrawędziowego i szerokości 8.00 m, usytuowanych pomiędzy torami głównymi zasadniczymi i torami głównymi dodatkowymi tj. na międzytorzu torów 1/3 i 2/4. W celu ochrony przed deszczem znajdą się na nich 50 metrowe wiaty. Z uwagi na planowaną możliwość kończenia biegu niektórych pociągów regionalnych w Sobolewie, od strony Warszawy między torami 1 i 3 zostanie wybudowany tor postojowy, na który będą mogły zjeżdżać składy by nie blokować torów przy peronie. Dojście do peronów z obu stron stacji zapewni tunelowe przejście dla pieszych pod torami. Dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej przewidziano pochylnie na zewnątrz układu torowego stacji oraz windy dla przemieszczania się z przejścia tunelowego pod torami na perony. Na stacji Życzyn perony usytuowano na międzytorzu torów głównych zasadniczych nr 1 i 2 oraz przy torze nr 3. Peron na międzytorzu torów głównych zasadniczych posiadał będzie długość 200 m, szerokość 8.50 m i wysokość krawędzi 0.76 m nad główką szyny. Peron przy torze nr 3 będzie peronem jednokrawędziowym, zewnętrznym, przydworcowym o długości 148 m i wysokości 0.55 m nad główką szyny toru przykrawędziowego. Dojście do peronu wyspowego – w poziomie szyn zabezpieczone rogatkami zamykanymi na czas przejazdu pociągu.

Na stacji Dęblin obsługę ruchu pasażerskiego zapewnią dwa perony wyspowe o długości 400 m, wysokości 0.76 m i szerokości 7.65 m usytuowane na międzytorzach torów głównych zasadniczych i głównych dodatkowych 1/3 oraz 2/4. Dojście do peronów zapewni tunelowe przejście pod torami. Ponadto zachowany zostaje peron zewnętrzny przydworcowy przy torze nr 5c z przebudową do standardów modernizowanej linii o długości 220 m i wysokości 0.38 m na główką szyny toru przykrawędziowego.

Na każdym przystanku osobowym pojawią się zegary oraz nagłośnienie podłączone do systemu dynamicznej informacji pasażerskiej, które to na bieżąco będzie wygłaszać komunikaty o ruchu pociągów. W celu ochrony przed deszczem zabudowane zostaną punktowe wiaty.

Co bardzo ważne, w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 października 2012 r. Poz. 1109, obniżającego restrykcyjność norm hałasu – mimo pierwotnego planowania zgodnie z poprzednim stanem prawnym ogromnej ilości ekranów akustycznych – żadne ekrany akustyczne nie pojawią się na modernizowanej trasie! Zatem będziemy mogli cieszyć się widokami z okna pociągu 😉

Otwartym pytaniem pozostaje jeszcze kwestia komunikacji zastępczej na czas zamknięć torowych. O ile na odcinku Otwock – Pilawa jako tako nie ma aż takiego problemu, o tyle na odcinku Pilawa – Dęblin poprowadzenie autobusów do każdego przystanku może być problematyczne, zwłaszcza jeżeli chce się zachować „sensowne” czasy jazdy. Im bliżej terminu rozpoczęcia prac (w połowie 2017 roku), tym więcej informacji na ten temat zacznie się pojawiać.

Źródło: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, PKP PLK.

Umowy na remont tras objazdowych podpisane.

PKP PLK podpisała dziś 2 umowy na remont linii kolejowych, które posłużą jako objazd dla pociągów podczas modernizacji linii kolejowej nr 7 z Otwocka do Lublina. Głównym objazdem stanie się linia kolejowa nr 30 z Lublina do Łukowa przez Parczew. To właśnie na remont nieczynnego od wielu lat odcinka Parczew – Łuków o długości 51 km PKP PLK wyda 22 mln zł, gdzie wykonawcą została firma Colas Polska. Pierwsze prace mają rozpocząć się jeszcze w tym miesiącu i zakończyć się w połowie przyszłego roku. Infrastruktura zostanie przystosowana do ruchu z prędkością do 120 km/h dla pociągów osobowych oraz do 80 km/h dla towarowych.

Dziś podpisano też umowę na przebudowę trzech linii na południe od Lublina (nr 69, nr 66, nr 68), które będą wykorzystywane jako objazdowe dla pociągów towarowych. To szczególnie istotne dla zapewnienia obsługi Kopalni Bogdanka. Przedsięwzięcie zapewni też sprawne prowadzenie ruchu pociągów między południem a północą kraju. Umowę za 34,5 mln zł wykona firma Torpol.

Wraz z zakończeniem powyższych remontów rozpocznie się modernizacja linii kolejowej nr 7. PKP PLK zamknie w pierwszej kolejności odcinek Garwolin – Dęblin oraz Puławy Azoty – Lublin, natomiast na odcinkach Pilawa – Garwolin i Dęblin – Puławy Azoty ruch podczas prac będzie prowadzony po jednym torze. Dopiero po zrealizowaniu tego etapu prac pod koniec 2018 roku, nastąpi zamknięcie jednotorowego odcinka Otwock – Pilawa.

Umowa o dofinansowanie modernizacji w ramach POIiŚ podpisana

W dniu dzisiejszym w Centrum Unijnych Projektów Transportowych podpisano umowę o dofinansowanie modernizacji linii kolejowej nr 7 w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.W ramach kompleksowych prac wymienione zostanie 150 km linii kolejowej nr 7 między Otwockiem a Lublinem. Powstanie też drugi tor między Otwockiem a Pilawą, przystanek Lublin Zachód, dwa nowe wiadukty drogowe i 12 tuneli pieszych pod torami. Prędkość ma wzrosnąć do 160 km/h, dzięki czemu podróż najszybszym pociągiem skróci się wg zapowiedzi PLK do 90 minut. Wartość całkowita projektu to 4,3 mld zł, z czego dofinansowanie unijne sięga 2,9 mld zł. PKP PLK zakłada, że z ośmiu zadań, na które został podzielony przetarg na wykonanie robót – w tym roku zostaną podpisane umowy na pięć kontraktów, a trzy przesuną się przez odwołania. Modernizacja ma rozpocząć się pod koniec czerwca przyszłego roku od odcinka Pilawa (Garwolin) – Dęblin – Puławy Azoty – Lublin.

Rozbiórka toru nr 5 w Celestynowie

Na październik 2016 roku zaplanowano demontaż toru dodatkowego nr 5 w Celestynowie, który obecnie jest zamknięty z racji bardzo złego stanu technicznego. Przez ostatnie lata otwarta była tylko jego połowa od strony Zabieżek, przez co sporadycznie odstawiane na nim były maszyny torowe i drezyny. Ostatni pociąg towarowy wjechał na ten tor około 2000 roku. Warto dodać, że kilka lat wcześniej przeszedł on naprawę. Jednak pozostawienie odłogiem przez lata robi swoje. Dodatkowo ostatnia wichura, która w czerwcu nawiedziła Celestynów, wyrządziła też spustoszenie w sieci trakcyjnej tego toru. Obecnie sieć zamocowana jest „na słowo honoru” – powyginane przewody, przymocowane do ramion przegubowych od spodu lub bezpośrednio do wysięgnika, urwane iskierniki…

tor5

Kończy się kolejny rozdział w historii stacji.